Observatori Ciutadà Municipal d' Arenys de Mar empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
Instàncies
Instàncies presentades a l'Ajuntament d’Arenys de Mar i estat de les mateixes.

Instàncies 2018:

A continuació fem un resum de les instàncies que com a OCM hem presentat a l'Ajuntament d'Arenys durant el 2018. Especifiquem la data de la presentació i la resposta (si hi és). Així mateix, podeu consultar els documents escanejats a l'apartat d'Arxius

01. Demanem llistat d'edificis municipals i El Reglament d'ús
01/02/18. Instància n. 1134
Resposta 12/03/2018 (resposta en 11mesos) .

Demanem llistat d'edificis municipals i El Reglament que reguli l'ús o cessió dels edificis ,espais,locals, equipaments i materials de titularitat municipal i d'aquells de titularitat no municipal sobre els quals l'Ajuntament ostenta algun dret. Demanem còpia del Acord de col•laboració signat l'any 2012 entre l'Ajuntament d'Arenys de Mar i el Director Artístic Lluís Danés 

Resposta: Adjunto relació de l’IBI dels edificis municipal, faltarà afegir les Claresses de recent adquisició.Pel que fa al Reglament d’ús dels edificis, la seva redacció esta prevista en el Pla Normatiu del 2018. Pel que fa a l’acord amb el senyor Lluis Danès encara no s’ha formalitzat.