Observatori Ciutadà Municipal d' Arenys de Mar empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
Instàncies
Instàncies presentades a l'Ajuntament d’Arenys de Mar i estat de les mateixes.

A continuació fem un resum de les instàncies que com a OCM hem presentat a l'Ajuntament d'Arenys. Especifiquem la data de la presentació i la resposta (si hi és). Així mateix, podeu consultar els documents escanejats a l'apartat d'Arxius

Instàncies 2018:

Demanem llistat d'edificis municipals i El Reglament d'ús
01/02/18. Instància n. 1134
Resposta 12/03/2018 (resposta en 1 mes) .

Demanem llistat d'edificis municipals i El Reglament que reguli l'ús o cessió dels edificis ,espais,locals, equipaments i materials de titularitat municipal i d'aquells de titularitat no municipal sobre els quals l'Ajuntament ostenta algun dret. Demanem còpia del Acord de col•laboració signat l'any 2012 entre l'Ajuntament d'Arenys de Mar i el Director Artístic Lluís Danés 

Resposta: Adjunto relació de l’IBI dels edificis municipal, faltarà afegir les Claresses de recent adquisició.Pel que fa al Reglament d’ús dels edificis, la seva redacció esta prevista en el Pla Normatiu del 2018. Pel que fa a l’acord amb el senyor Lluis Danès encara no s’ha formalitzat. 


Instàncies 2017:


Demanem còpia, si existeix, de l'ordenança o normativa reguladora d'ús o cessió d'edificis, espais, locals, equipametns i materials de titularitat municipal.
Resposta: L'Ajuntament no disposa de cap ordenança, no obstant, estudien la necessitat de tenir-ne una. 
21/02/17. Instància n. 2165
Resposta 04/04/17 (n.1825) (resposta en menys de 2 mesos)


Demanem facilitar a la seu de transparència registre públic dels estudis tècnics que es realitzen i actualització trimestrals. Demanem estudis tècnics inici 2015 i de les obres que s'estan ejectant actualment.
Resposta
: no ho tenen previst. 
30/03/17. Instància n. 3610
Resposta_14/1/19 (registre 2017/3610. Resposta en 1 any i 10 mesos)


Demanem que l'Ajuntament elabori un llistat d'edificis, espais, locals, equipaments i materials municipals i no municipals objecte de sessió d'ús. Ja que en una instància anterior ens responien que no hi ha ordenança sobre aixo.
Resposta 11/01/19 (en 1 any i 9 mesos)


Demanem còpia de les modificacions en el contracte amb COMSA signat 2006.
Resposta: ens envien document
28/06/17 Instancia7776
Resposta 25/07/2017 (en 11 mesos)


Demanem còpia del projecte dels locals de les feixes del Xifré
23/07/2017 Instància n.8856
Resposta 27/02/2019 (resposta en 19 mesos)